Pravidla pro nákup a použití jízdních dokladů v elektronické podobě nakoupených prostřednictvím e-shopu jízdenkagw


Smluvní přepravní podmínky pro Šumavské linky naleznete zde.

Tarif pro Šumavské linky naleznete zde.


 1. Úvodní ustanovení


Tato pravidla pro nákup a použití jízdních dokladů v elektronické podobě nakoupených prostřednictvím e-shopu jízdenkagw (dále jen Pravidla) upravují podmínky pro nákup a použití jízdních dokladů v elektronické podobě (dále jen jízdenkagw ) v souvislosti s přepravou ve vlacích dopravce GW Train Regio a.s. (dále jen Dopravce) na regionálních tratích České Budějovice – Černý Kříž, Číčenice – Nové Údolí a Strakonice – Volary.


Tato Pravidla jsou vyhotovena v českém jazyce.


Pro nákup a použití jízdenkygw nakoupené prostřednictvím e-shopu jízdenkagw (dále jen E-shop) nebo na přepážce E-shopu Dopravce (dále jen přepážka) nebo smluvního prodejce Dopravce jsou platné Obchodní podmínky, jejich součástí jsou:


 1. Pravidla pro nákup a použití jízdních dokladů v elektronické podobě nakoupených prostřednictvím e-shopu jízdenkagw,


 1. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. platné pro České Budějovice – Černý Kříž, Číčenice – Nové Údolí a Strakonice – Volary (dále jen SPP),


 1. Aktuální ceník jízdného a ostatních částek, který je uveden v tarifu Dopravce (dále jen Tarif).


 1. Ochrana osobních údajů


Dopravce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními údaji se Dopravce i zpracovatel dat řídí platnou legislativou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Zpracováním osobních údajů cestujícího je Dopravce oprávněný pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.


Údaje poskytnuté cestujícím jsou shromažďovány a zpracovány za účelem zajištění služeb spojených s nákupem a použitím jízdenkygw , včetně nabízení služeb Dopravce, zasílání obchodních a marketingových informací Dopravce formou e-mailu apod.


Při nákupu jízdenkygw nebo při registraci na E-shopu dává cestující Dopravci souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů. Cestující bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, na dobu neurčitou a že svůj souhlas může písemně odvolat na adrese Dopravce.
 1. Nákup jízdenky v E-shopu


E-shop je dostupný na internetové adrese https:// jizdenkagw.cz


Nákup v E-shopu je možný nepřetržitě s výjimkou přestávky na údržbu systému. Cestující budou o přestávkách na údržbu nebo v případě mimořádných odstávek informováni na internetové stránce E-shopu nebo Dopravce.


Jízdenkugw lze nakoupit na E-shopu nejdříve 60 dnů a nejpozději 10 minut před odjezdem spoje z nástupní stanice cestujícího. Doklad zakoupený později, bude v souladu se SPP oprávněným nebo pověřeným zaměstnancem Dopravce vyhodnocený jako neplatný, pokud v SPP není uvedeno jinak.


Jízdenkagw pořízená v E-shopu platí pouze na linkách a spojích ve vlacích provozovaných Dopravcem.


Náklady vzniklé cestujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s nákupem jízdenkygw hradí cestující.


Nákup jízdenkygw v E-shopu může uskutečnit jak registrovaný, tak i neregistrovaný cestující, přičemž některé druhy jízdenek, zejména časové jízdenky, může nakupovat pouze registrovaný cestující. Při registraci cestující vyplní pravdivě všechny povinné informace, tj. svoji e-mailovou adresu (login), jméno a příjmení, číslo mobilního telefonu a heslo. Při potvrzení registrace dává současně souhlas s  Obchodními podmínkami. Poté je cestujícímu na e-mailovou adresu zaslána informace o vytvoření uživatelského účtu a postup k dokončení aktivace účtu. Teprve po provedení aktivace se cestující může přihlásit pomocí e-mailové adresy a svého hesla.


 1. Časové jízdenky a bezkontaktní platební karta (dále jen Karta)


Pro pravidelné dojíždění do škol, do zaměstnání apod. nabízí cestujícím Dopravce zvýhodněné časové jízdenky .

Při cestování s časovou jízdenkou nezáleží na tom, jak často se cestuje, zda se cestuje jednosměrně, obousměrně či jen v části předplacené trasy. S časovou jízdenkou se může cestovat libovolně často a opakovaně. Podmínky pro časové jízdenky jsou uvedené v SPP. Komfortní služby časové jízdenky doplňuje též způsob jejího nákupu a použití.


Pro časové jízdenky používá E-shop univerzální nosič či identifikátor, kterým je bezkontaktní platební karta (dále jen Karta). Cestující může využít jako nosič časové jízdenky svoji běžnou bezkontaktní platební kartu (debetní nebo kreditní) nebo si pořídit bezkontaktní předplacenou platební kartu . Bezkontaktní platební karta použitá jako nosič časové jízdenky může být vydána libovolnou bankou. Karta je použitá pouze jako identifikátor časového jízdenky, na Kartu není možné nahrát či zapsat jakoukoliv informaci, časová jízdenka je ke Kartě pouze přiřazena ve své virtualizované podobě. 1. Předplacená bezkontaktní platební karta (dále jen Karta)


Předplacená platební karta j e ideálním nosičem časové jízdenky zejména pro děti, žáky, studenty a další cestující, kteří nechtějí používat běžnou platební kartu jako nosič časové jízdenky.


E-shop nabízí cestujícím ve spolupráci s partnerem Dopravce, Československou obchodní bankou, a.s. (ČSOB), vybrané druhy předplacených Karet např. Chytrá klíčenka, Dobrá karta COOP nebo COOL karta. Aktuální nabídka předplacených Karet v E-shopu pro registrovaného cestujícího je uvedená v záložce „Správa karet“.


Hlavní výhody a přednosti předplacené Karty jsou zejména:

 • je anonymní, není navázaná na bankovní účet a lze ji pořídit bez podpisu smluv a návštěvy banky,

 • nikdy nemůže jít do mínusu, pouze to, co je na Kartě nabito, můžete být utraceno, je tedy bezpečná při její ztrátě, zcizení apod.,

 • jde o platební kartu Mastercard a je s ní možné zaplatit všude tam kde se běžně platí běžnou platební kartou, včetně výběrů z bankomatu apod.,

 • držitel má přehled o realizovaných transakcích, všechny platby jsou zobrazeny v portálu nebo v mobilní aplikaci, po každé platbě je odeslána informační SMS na zadané telefonní číslo (ideální elektronická peněženka pro děti),

 • další informace o předplacených Kartách naleznete na webových stránkách jednotlivých Karet

http://chytraklicenka.cz/

http://dobrakartacoop.cz/predplacena-dobra-karta/

https://www.coolkarta.cz/ck


 1. Objednání a doručení předplacené platební karty v E-shopu


Objednání a doručení předplacené platební karty může uskutečnit pouze registrovaný cestující. Nejprve se přihlásí ke svému uživatelskému účtu e-mailem a heslem. V záložce s názvem „Správa karet“ vybere z nabídky typ předplacené Karty, zadá způsob doručení, poštovní adresu a provede platbu prostřednictvím platební brány ČSOB. Po doručení Karty provede její aktivaci dle příslušné dokumentace ke Kartě. Předplacená karta se aktivuje zasláním SMS nebo registrací na portálu kary (dle typu Karty). Aktivace je dokončena zpětným zasláním SMS zprávy, která obsahuje PIN ke kartě. Po aktivaci Karty se provede registrace Karty v E-shopu.


 1. Registrace Karty v E-shopu


Před nákupem časové jízdenky registrovaný cestující provede nejprve registraci Karty. Cestující se přihlásí ke svému uživatelskému účtu e-mailem a heslem. Poté může k tomuto účtu registrovat Karty. K jednomu uživatelskému účtu lze zaregistrovat více Karet.


Registrace Karty se provede v záložce „Správa karet“:

 • vyplněním jména a příjmení cestujícího,

 • zvolením druhu jízdného, které je ke Kartě požadováno a přiřazeno (u platnění nároku na slevu, zvláštní jízdné či zlevněné jízdné je popsáno u jednotlivých druhů jízdenek ),

 • v závislosti na zvoleném druhu jízdného (u cestujících s nárokem na slevu) vyplněním případně dalších údajů, např. datum narození, datum konečné platnosti průkazu na slevu, vložení fotografie apod.,

 • provedením registrační transakce v zabezpečené platební bráně ČSOB. Po vyplnění požadovaných údajů o Kartě a stisknutí tlačítka zaplatit je v platební bráně ČSOB generován tzv. token Karty cestujícího (částka 1,-Kč je pouze fiktivní transakce za účelem generování tokenu Karty a není z Karty odečítána). Tento token používaný E-shopem je párovacím identifikátorem (údajem) mezi Kartou a časovou jízdenkou. E-shop dopravce žádným způsobem nezpracovává ani neukládá platební údaje o jednotlivých Kartách, ty jsou vždy zpracovány pouze v zabezpečeném prostředí platební brány ČSOB. Registrace Karty v E-shopu se neprovede při neplatné tokenizaci Karty, v takovém případě Karta nesplňuje podmínky tokenizace (je např. neplatná, blokovaná apod.).

 • po úspěšné registraci se v záložce „Správa karet“ zobrazí profil registrované karty.


K uživatelskému účtu může cestující registrovat více Karet. Registrovaný cestující tak může registrovat a spravovat Karty a nakupovat časové jízdenky nejen pro sebe, ale i pro jiné cestující, ke kterým má prokazatelný vztah a oprávnění za ně jednat (například rodiče za své děti apod.). Registrovaný cestující musí na základě příslušných dokladů prokázat správnost osobních údajů ke Kartě, kterou spravuje pro jiného cestujícího postupem obdobným při prokazování vlastních osobních údajů. Cestující bere na vědomí, že nese sám odpovědnost za rizika, kterým se tímto krokem ze strany jiného či jiných uživatelů Karty vystavuje.


 1. Nákup časové jízdenky v E-shopu


Ihned po registraci Karty lze zakoupit časovou jízdenku. Aktuální přehled druhů časových jízdenek nabízených v E-shopu je uvedený v záložce „Časové jízdenky“. Časová jízdenkagw zakoupená v E-shopu ke Kartě cestujícího je nepřenosná. Nákup časové jízdenkygw v E-shopu může uskutečnit pouze registrovaný cestující. Přihlásí se ke svému uživatelskému účtu zadáním e-mailu a hesla. Vyhledá a vybere konkrétní spojení a v objednávkovém formuláři poté provede výběr druhu jízdného podle nároku cestujícího. Vybere Kartu, ke které se přiřadí časová j ízdenkagw . Platbu provede prostřednictvím platební brány ČSOB.


Časová jízdenkaagw musí být předložena ve vlaku ke kontrole dle SPP pouze s nosičem Kartou. Při kontrole ve vlaku cestující prokazuje svou totožnost předložením průkazu, ke kterému byla jízdenkagw vydána.


Časové jízdenky v kategorii „zvláštní jízdné a zlevněné jízdné“, a to, Žák 6-14 let a Student 15-25 let, lze zakoupit ihned po registraci Karty. Cestující má v tomto případě povinnost nejpozději do 21 dnů ode dne registrace Karty s uvedeným druhem jízdného, provést ověření a prokázání nároku na slevu na přepážce E-shopu Dopravce či jiným způsobem v souladu se SPP. Tato lhůta k ověření nároku na slevu se při registraci Karty do 31.ledna 2018 prodlužuje na 42 dní. Bez ověření nároku na slevu se po uplynutí této lhůty pozastaví aktivace Karty a platnost jízdenek přiřazených ke Kartě, a to až do doby prokázání tohoto nároku na slevu výše uvedeným způsobem.

 1. Nákup jednorázové jízdenky v E-shopu


Aktuální přehled druhů jednorázových jízdenek nabízených v E-shopu je uvedený v záložce „Jednorázové jízdenky“.

Nákup jednorázové jízdenkygw v E-shopu může uskutečnit jak registrovaný, tak i neregistrovaný cestující.

Jednorázová jízdenkagw zakoupená v E-shopu je nepřenosná. Jízdenkagw může být na E-shopu zakoupená pro jednoho či několik cestujících současně.


Cestující nejprve vyhledá a vybere konkrétní spojení a v objednávkovém formuláři poté provede výběr druhu jízdného podle nároku cestujícího, přičemž jízdenkagw (jízdní doklad) může obsahovat více druhů jízdného včetně doplňkových služeb např. kolo, pes, zavazadlo apod. a současně pro jednoho či více cestujících ( z nabídky druhů jízdného v záložce „Jednorázové jízdenky“ a položek v záložce“ Ostatní (kolo atd.)“ lze vybrat a vložit do košíku kombinaci maximálně 5 druhů jízdného a položek , přičemž počet osob či počet položek není omezený. V případě požadavku nákupu více než 5 druhů jízdného a položek je potřeba nákup rozdělit na dvě či více jízdenekgw.) . Na závěr se zadá e-mail cestujícího, na který bude po úspěšné platbě odeslána jízdenka, dále jméno a příjmení cestujícího. Provádí-li nákup přihlášený (registrovaný) cestující, pole e-mail, jméno a příjmení bude předvyplněné údaji registrovaného cestujícího, uvedené údaje může cestující při tomto nákupu změnit. Společně s odesláním jízdenky cestující vyslovuje souhlas s Obchodními podmínkami, poté provede platbu prostřednictvím platební brány ČSOB. Po zadání a odeslání údajů o platbě se doporučuje cestujícímu vyčkat na výsledek zpracování. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou Dopravcem považovány za správné.


Po úspěšném zaplacení je Cestujícímu na e-mail zaslána jízdenkagw ve formátu PDF a současně ve formátu PNG, přičemž na obou je mimo jiné uvedený ochranný a nezaměnitelný prvek jízdenky ve formě 2D kódu. Dopravce nezodpovídá za doručení na zadanou elektronickou adresu cestujícího, její funkčnost je zcela v působnosti cestujícího. Pokud je součástí jedné jízdenkygw více cestujících, bude na dokladu uvedeno jméno a příjmení pouze jednoho cestujícího, který musí bezpodmínečně s tímto dokladem jízdenkagw cestovat. Tento cestující je povinen při kontrole jízdních dokladů ve vlaku vždy předložit průkaz, se shodným jménem a příjmením, které je uvedeno na dokladu jízdenkagw , v opačném případě je doklad jízdenkagw neplatná. Všichni cestující odbavení tímto dokladem jízdenkagw budou považováni za cestující bez platných jízdních dokladů a zaplatí jízdné, na které prokáží nárok dle SPP.


Jednorázová jízdenkagw může být předložena ve vlaku k validaci a ke kontrole dle SPP:

 • jako zobrazený 2D kód PNG soubor na displeji přenosného elektronického zařízení, případně též jako zobrazený PDF soubor (obsahující 2D kód) na displeji přenosného elektronického zařízení nebo

 • jako papírový výtisk formátu PDF a PNG velikosti A4.

Ve všech případech musí cestující prokázat při kontrole jízdních dokladů ve vlaku Dopravce svou totožnost předložením průkazu, ke kterému byla jízdenkagw vydána. Případný předložený PDF soubor s jízdním dokladem nebo PNG soubor s 2D kódem musí být cestujícím elektronicky uložen tak, aby byl ihned zobrazitelný pro kontrolu ve vlaku Dopravce a nebyl tak přímo závislý na příjmu internetového signálu či stavu baterie apod. V případě nefunkčnosti zařízení je cestující povinen zaplatit ve vlaku jízdné, na které prokáže nárok dle SPP.


 1. Akční jízdenky v E-shopu


Aktuální přehled druhů akčních jízdenek nabízených v E-shopu je uvedený v záložce „Akční jízdenky“.


Celodenní jízdenkagw umožňuje:

 • cestování vlakem po celé síti Šumavských linek na regionálních tratích České Budějovice – Černý Kříž, Číčenice – Nové Údolí a Strakonice – Volary (více uvedeno v SPP),

 • celodenní jízdenkagw platí celý den až do půlnoci,

 • neomezený počet jízd a použitých vlaků, včetně jednoho jízdního kola a dále ještě maximálně jednoho spoluzavazadla a maximálně jednoho psa,

 • nástup a výstup kdykoliv a ve kterékoliv stanici v rámci Šumavských linek,

 • celodenní jízdenka zakoupená v E-shopu je nepřenosná,

 • celodenní jízdenkugw může v E-shopu zakoupit jak registrovaný, tak i neregistrovaný cestující.


Postup nákupu a použití celodenní jízdenkygw je podobný jako u jednorázové jízdenky. Celodenní jízdenku cestující vybere v záložce „Akční jízdenky“. K celodenní jízdence nelze do košíku vložit (přidat) jiné položky ze záložky „Jednorázové jízdenky“ nebo záložky „Ostatní (kolo atd.)“ (součástí ceny celodenní jízdenky jsou položky kolo, pes, spoluzavazadlo, a to každá v počtu 1 ks). Jízdenkagw je cestujícímu zaslána ve formátu PDF a současně ve formátu PNG na elektronickou adresu zadanou cestujícím při nákupu, případně při jeho registraci. Oba formáty mají uvedený ochranný a nezaměnitelný prvek jízdenky ve formě 2D kódu.


 1. Platba jízdenky


Cestující uhradí cenu jízdenkygw nakoupenou prostřednictvím E-shopu výběrem z aktuální nabídky platebních způsobů E-shopu, především:

 • online platbou platební kartou vydanou jakoukoliv bankou, typu Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro, VISA, VISA Electron, V Pay, Diners Club, Discover (platební karta může a nemusí být shodná s Kartou, kterou má cestující registrovanou v E-shopu jako nosič časové jízdenky),


 • online platbou platebním tlačítkem ČSOB a Poštovní spořitelny,


 • online platbou mobilní peněženkou MasterPass , InCard Masterpass.


Platební způsoby a prostředky jsou poskytovány partnerem Dopravce, Československou obchodní bankou, a.s. (ČSOB). ČSOB provozuje internetovou platební bránu pro platební karty, plně podporující 3D Secure standard, která umožňuje v E-shopu provádět platby uskutečněné platebními kartami. Jedná se o moderní řešení pro akceptaci karet online a v mobilních telefonech. ČSOB podporuje nejvyšší standard zabezpečení 3D Secure. Dopravce nemá přístup k informacím o platební kartě cestujícího, veškeré údaje o platbách jsou předávány pouze zabezpečenou cestou, a pokud 3D Secure standard podporuje i vydavatelská banka karty, dochází k ověření držitele karty (autentifikaci) během internetové transakce (autorizace). Platební brána poskytuje cestujícímu a Dopravci stejnou míru bezpečnosti jako při platbě v kamenném obchodě.


Digitální peněženka Masterpass

Globální platební služba, která držitelům platebních karet umožňuje pohodlně a bezpečně platit kartou prostřednictvím chytrého telefonu (platforma iPhone a Android), resp. tabletu v prostředí internetových obchodů po celém světě.


Digitální peněženka InCard Masterpass

Mobilní aplikace pro rychlé a pohodlné placení kartou prostřednictvím chytrého telefonu (platforma iPhone a Android), resp. tabletu v prostředí internetových obchodů.


Online platba platebním tlačítkem ČSOB a Poštovní spořitelny

Je transakce prováděná prostřednictvím on-line platby v rámci k elektronického bankovnictví ČSOB. Klientovi ČSOB, resp. Poštovní spořitelny / Era je jako cestujícímu v E-shopu umožněno zaplatit s pomocí on-line platby (předvyplněného příkazu k úhradě).


Veškerá data o platebních transakcích jsou zpracovávána a uchována v zabezpečeném prostředí ČSOB.


Jízdenkagw nakoupená prostřednictvím E-shopu je elektronickým daňovým dokladem dle ustanovení o dani z přidané hodnoty v platném znění. Souhlasem s těmito Pravidly cestující vyjadřuje souhlas s vystavením a zasláním daňového dokladu v elektronické podobě.


 1. Nákup jízdenky a služby poskytované na přepážce E-shopu Dopravce


Dopravce v souladu se SPP poskytuje předprodej jízdenky na přepážce E-shopu Dopravce nebo smluvních prodejců Dopravce, seznam přepážek a jejich otevírací doby jsou uvedeny na internetových stránkách Dopravce nebo v SPP.


Přepážka poskytuje cestujícímu podobný rozsah služeb nabízených v E-shopu, jako např. registraci další Karty, prodej časových jízdenek apod., kromě toho poskytuje také:


 • ověření nároků na zvláštní a zlevněné jízdné ( Žák 6-14 let a Student 15-25 let) k registrované Kartě,


 • blokaci a zrušení blokace časové jízdenky přiřazené ke Kartě,

Při ztrátě apod. Karty registrované v Eshopu je potřeba provést blokaci Karty za čelem

zablokování platných jízdenek přiřazených ke Kartě a též Karty pro zamezení

neoprávněného použití Karty v E-shopu. Kartu a přiřazené platné jízdenky je možné

opětovně odblokovat a pokračovat v jejím využití v E-shopu. Registrovaný cestující

může provést též blokaci a zrušení blokace časové jízdenky přiřazené ke Kartě a též

Karty tohoto registrovaného cestujícího.

Blokace Karty v E-shopu se netýká bankovních a platebních funkcí Karty .


 • převod časové jízdenky mezi Kartami registrovaného cestujícího,

 • změnu údajů o registrovaném cestujícím a registrované Kartě,

 • řešení reklamací dle SPP, apod.


Na přepážce E-shopu je možné uhradit cenu jízdenky v hotovosti v korunách českých nebo platební kartou.


Dopravce si vyhrazuje právo stanovit rozsah prodávaných jízdenek na příslušné přepážce E-shopu.


 1. Reklamace


Pokud Cestující postupoval při nákupu jízdenkygw v E-shopu v souladu s Pravidly, a přesto došlo k rozporům při vydání jízdenkygw , neoprávněnému stržení ceny jízdenkygw bez jejího dodání nebo k jiným problémům, které zakládají nárok na reklamaci, může uplatnit reklamaci v souladu se SPP; lhůta pro uplatnění reklamace je maximálně 30 dní ode dne nákupu jízdenkygw.


 1. Závěrečná ustanovení


Tato Pravidla je Dopravce oprávněn měnit či doplňovat.


Tato Pravidla jsou účinná od 20.11.2017.

Jednorázové jízdenky E-shop


 1. Úvodní ustanovení


E-shop je dostupný na internetové adrese https:// jizdenkagw.cz

Pro nákup a použití jízdenkygw nakoupené prostřednictvím e-shopu jízdenkagw (dále jen E-shop) nebo na přepážce E-shopu Dopravce (dále jen přepážka) nebo smluvního prodejce Dopravce jsou platné Obchodní podmínky. Tyto Obchodní podmínky jsou na E-shopu v záložce s názvem „Obchodní podmínky“. Text níže obsahuje stručný přehled z těchto Obchodních podmínek.


 1. Typy, platnost a použití jízdenek


Jednorázová jízdenka je jízdenka pro jednotlivou jízdu – jednosměrná, nebo zpáteční.

Jednosměrná jízdenka platí pro jednu cestu ze stanice, jež je uvedena v položce „ODKUD“ nebo „Z“ do stanice, jež je uvedena v položce „KAM“ nebo „Do“.

Zpáteční jízdenka platí pro jednu cestu „TAM“ (směr „Z-Do“) a jednu „ZPĚT“ (směr „Do-Z“).

Cestující může nastoupit i ve stanici bližší stanici cílové, pokud tato stanice leží na trase, pro kterou jízdenka platí. Jednorázovou jízdenku lze vydat i jako skupinovou (minimálně 15 osob).

Po nástupu do vlaku je třeba jízdenku validovat (označit načtením 2D kódu). Nevalidovaná jízdenka je NEPLATNÁ!


Jednorázová jízdenka – jednosměrná, jednosměrná skupinová

 • Jízda musí být nastoupena v první den platnosti jízdenky a ukončena nejpozději před koncem platnosti, tj. do 23:59 h (včetně) dne následujícího.


Jednorázová jízdenka – zpáteční, zpáteční skupinová

 • Jízda musí být nastoupena v první den platnosti jízdenky TAM a nejpozději druhý den platnosti ZPĚT.


Přerušení jízdy

U jízdenek do vzdálenosti 100 km (u zpáteční jízdenky 100 km jedním směrem) není přerušení jízdy povoleno. Po ujetí 100 km je přerušení jízdy možné bez formalit, doba platnosti jízdenky se neprodlužuje. U jízdenek k návštěvě dětí v ústavech není přerušení jízdy povoleno vůbec, s výjimkou situace, kdy to vyžaduje stav dítěte, které cestuje společně s rodičem.


 1. Nákup jednorázové jízdenky v E-shopu


Aktuální přehled druhů jednorázových jízdenek nabízených v E-shopu je uvedený v záložce „Jednorázové jízdenky“.

Nákup jednorázové jízdenkygw v E-shopu může uskutečnit jak registrovaný, tak i neregistrovaný cestující.

Jednorázová jízdenkagw zakoupená v E-shopu je nepřenosná. Jízdenkagw může být na E-shopu zakoupená pro jednoho či několik cestujících současně.

Cestující nejprve vyhledá a vybere konkrétní spojení a v objednávkovém formuláři poté provede výběr druhu jízdného podle nároku cestujícího, přičemž jízdenkagw (jízdní doklad) může obsahovat více druhů jízdného včetně doplňkových služeb např. kolo, pes, zavazadlo apod. a současně pro jednoho či více cestujících ( z nabídky druhů jízdného v záložce „Jednorázové jízdenky“ a položek v záložce“ Ostatní (kolo atd.)“ lze vybrat a vložit do košíku kombinaci maximálně 5 druhů jízdného a položek , přičemž počet osob či počet položek není omezený. V případě požadavku nákupu více než 5 druhů jízdného a položek je potřeba nákup rozdělit na dvě či více jízdenekgw.) . Na závěr se zadá e-mail cestujícího, na který bude po úspěšné platbě odeslána jízdenka, dále jméno a příjmení cestujícího. Provádí-li nákup přihlášený (registrovaný) cestující, pole e-mail, jméno a příjmení bude předvyplněné údaji registrovaného cestujícího, uvedené údaje může cestující při tomto nákupu změnit. Společně s odesláním jízdenky cestující vyslovuje souhlas s Obchodními podmínkami, poté provede platbu prostřednictvím platební brány ČSOB. Po zadání a odeslání údajů o platbě se doporučuje cestujícímu vyčkat na výsledek zpracování. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou Dopravcem považovány za správné.


Po úspěšném zaplacení je Cestujícímu na e-mail zaslána jízdenkagw ve formátu PDF a současně ve formátu PNG, přičemž na obou je mimo jiné uvedený ochranný a nezaměnitelný prvek jízdenky ve formě 2D kódu. Dopravce nezodpovídá za doručení na zadanou elektronickou adresu cestujícího, její funkčnost je zcela v působnosti cestujícího. Pokud je součástí jedné jízdenkygw více cestujících, bude na dokladu uvedeno jméno a příjmení pouze jednoho cestujícího, který musí bezpodmínečně s tímto dokladem jízdenkagw cestovat. Tento cestující je povinen při kontrole jízdních dokladů ve vlaku vždy předložit průkaz, se shodným jménem a příjmením, které je uvedeno na dokladu jízdenkagw , v opačném případě je doklad jízdenkagw neplatná. Všichni cestující odbavení tímto dokladem jízdenkagw budou považováni za cestující bez platných jízdních dokladů a zaplatí jízdné, na které prokáží nárok dle Smluvních přepravních podmínek (SPP).


Jednorázová jízdenkagw může být předložena ve vlaku k validaci a ke kontrole dle SPP:

 • jako zobrazený 2D kód PNG soubor na displeji přenosného elektronického zařízení, případně též jako zobrazený PDF soubor (obsahující  2D kód) na displeji přenosného elektronického zařízení nebo

 • jako papírový výtisk formátu PDF a PNG velikosti A4.

Ve všech případech musí cestující prokázat při kontrole jízdních dokladů ve vlaku Dopravce svou totožnost předložením průkazu, ke kterému byla jízdenkagw vydána. Případný předložený PDF soubor s jízdním dokladem nebo PNG soubor s 2D kódem musí být cestujícím elektronicky uložen tak, aby byl ihned zobrazitelný pro kontrolu ve vlaku Dopravce a nebyl tak přímo závislý na příjmu internetového signálu či stavu baterie apod. V případě nefunkčnosti zařízení je cestující povinen zaplatit ve vlaku jízdné, na které prokáže nárok dle SPP.

Akční jízdenky E-shop


Aktuální přehled druhů akčních jízdenek nabízených v E-shopu je uvedený v záložce „Akční jízdenky“.


Celodenní jízdenkagw umožňuje:

 • cestování vlakem po celé síti Šumavských linek na regionálních tratích České Budějovice – Černý Kříž, Číčenice – Nové Údolí a Strakonice – Volary (více uvedeno v SPP),

 • celodenní jízdenkagw platí celý den až do půlnoci,

 • neomezený počet jízd a použitých vlaků, včetně jednoho jízdního kola a dále ještě maximálně jednoho spoluzavazadla a maximálně jednoho psa,

 • nástup a výstup kdykoliv a ve kterékoliv stanici v rámci Šumavských linek,

 • celodenní jízdenka zakoupená v E-shopu je nepřenosná,

 • celodenní jízdenkugw může v E-shopu zakoupit jak registrovaný, tak i neregistrovaný cestující.


Postup nákupu a použití celodenní jízdenkygw je podobný jako u jednorázové jízdenky. Celodenní jízdenku cestující vybere v záložce „Akční jízdenky“. K celodenní jízdence nelze do košíku vložit (přidat) jiné položky ze záložky „Jednorázové jízdenky“ nebo záložky „Ostatní (kolo atd.)“ (součástí ceny celodenní jízdenky jsou položky kolo, pes, spoluzavazadlo, a to každá v počtu 1 ks). Jízdenkagw je cestujícímu zaslána ve formátu PDF a současně ve formátu PNG na elektronickou adresu zadanou cestujícím při nákupu, případně při jeho registraci. Oba formáty mají uvedený ochranný a nezaměnitelný prvek jízdenky ve formě 2D kódu.
Časové jízdenky E-shop
 1. Úvodní ustanovení


E-shop je dostupný na internetové adrese https:// jizdenkagw.cz

Pro nákup a použití jízdenkygw nakoupené prostřednictvím e-shopu jízdenkagw (dále jen E-shop) nebo na přepážce E-shopu Dopravce (dále jen přepážka) nebo smluvního prodejce Dopravce jsou platné Obchodní podmínky. Tyto Obchodní podmínky jsou na E-shopu v záložce s názvem „Obchodní podmínky“. Text níže obsahuje stručný přehled z těchto Obchodních podmínek.


 1. Druhy, platnost a použití jízdenek


Časová jízdenka je určená pro opakované jízdy v úseku, pro který platí, a to po dobu zvoleného časového období – počet jízd během tohoto období není omezen.


Časové jízdenky -7denní, 30denní, 90denní, Celoroční:

 • platí od počátku zvoleného období od 0:00 hodin prvního dne platnosti do 23:59 hodin (včetně) posledního dne platnosti pro zvolenou relaci „ODKUD“ nebo „Z“ do stanice, jež je uvedena v kolonce „KAM“ nebo „Do“.

 • cestující si vybere z nabídky jednotlivých druhů časových jízdenek nabízených v E-shopu, v záložce „Časové jízdenky“

 • Celoroční jízdenkagw umožňuje cestování vlakem po celé síti Šumavských linek na regionálních tratích České Budějovice – Černý Kříž, Číčenice – Nové Údolí a Strakonice – Volary bez omezení, více je uvedeno ve Smluvních a přepravních podmínkách (SPP).

Cestující s platným časovým jízdním dokladem může ve vlaku Dopravce přepravovat s sebou zdarma jednoho psa při dodržení podmínek pro přepravu živých zvířat dle SPP.


Přerušení jízdy

Přerušení jízdy je možné v době platnosti jízdenky vždy bez formalit, doba platnosti jízdenky se neprodlužuje.


 1. Časové jízdenky a bezkontaktní platební karta (dále jen Karta)


Pro pravidelné dojíždění do škol, do zaměstnání apod. nabízí cestujícím Dopravce zvýhodněné časové jízdenky .

Při cestování s časovou jízdenkou nezáleží na tom, jak často se cestuje, zda se cestuje jednosměrně, obousměrně či jen v části předplacené trasy. S časovou jízdenkou se může cestovat libovolně často a opakovaně. Podmínky pro časové jízdenky jsou uvedené v SPP. Komfortní služby časové jízdenky doplňuje též způsob jejího nákupu a použití.


Pro časové jízdenky používá E-shop univerzální nosič či identifikátor, kterým je bezkontaktní platební karta (dále jen Karta). Cestující může využít jako nosič časové jízdenky svoji běžnou bezkontaktní platební kartu (debetní nebo kreditní) nebo si pořídit bezkontaktní předplacenou platební kartu . Bezkontaktní platební karta, použitá jako nosič časové jízdenky, může být vydána libovolnou bankou. Karta je použitá pouze jako identifikátor časového jízdenky, na Kartu není možné nahrát či zapsat jakoukoliv informaci, časová jízdenka je ke Kartě pouze přiřazena ve své virtualizované podobě.


 1. Předplacená bezkontaktní platební karta (dále jen Karta)


Předplacená platební karta j e ideálním nosičem časové jízdenky zejména pro děti, žáky, studenty a další cestující, kteří nechtějí používat běžnou platební kartu jako nosič časové jízdenky.


E-shop nabízí cestujícím ve spolupráci s partnerem Dopravce, Československou obchodní bankou, a.s. (ČSOB), vybrané druhy předplacených Karet např. Chytrá klíčenka, Dobrá karta COOP nebo COOL karta. Aktuální nabídka předplacených Karet v E-shopu pro registrovaného cestujícího je uvedená v záložce „Správa karet“.


Hlavní výhody a přednosti předplacené Karty jsou zejména:

 • je anonymní, není navázaná na bankovní účet a lze ji pořídit bez podpisu smluv a návštěvy banky,

 • nikdy nemůže jít do mínusu, pouze to, co je na Kartě nabito, můžete být utraceno, je tedy bezpečná při její ztrátě, zcizení apod.,

 • jde o platební kartu Mastercard a je s ní možné zaplatit všude tam kde se běžně platí běžnou platební kartou, včetně výběrů z bankomatu apod.,

 • držitel má přehled o realizovaných transakcích, všechny platby jsou zobrazeny v portálu nebo v mobilní aplikaci, po každé platbě je odeslána informační SMS na zadané telefonní číslo (ideální elektronická peněženka pro děti),

 • další informace o předplacených Kartách naleznete na webových stránkách jednotlivých Karet

http://chytraklicenka.cz/

http://dobrakartacoop.cz/predplacena-dobra-karta/

https://www.coolkarta.cz/ck


 1. Objednání a doručení předplacené platební karty v E-shopu


Objednání a doručení předplacené platební karty může uskutečnit pouze registrovaný cestující. Nejprve se přihlásí ke svému uživatelskému účtu e-mailem a heslem. V záložce s názvem „Správa karet“ vybere z nabídky typ předplacené Karty, zadá způsob doručení, poštovní adresu a provede platbu prostřednictvím platební brány ČSOB. Po doručení Karty provede její aktivaci dle příslušné dokumentace ke Kartě. Předplacená karta se aktivuje zasláním SMS nebo registrací na portálu kary (dle typu Karty). Aktivace je dokončena zpětným zasláním SMS zprávy, která obsahuje PIN ke kartě. Po aktivaci Karty se provede registrace Karty v E-shopu.


 1. Registrace Karty v E-shopu


Před nákupem časové jízdenky registrovaný cestující provede nejprve registraci Karty. Cestující se přihlásí ke svému uživatelskému účtu e-mailem a heslem. Poté může k tomuto účtu registrovat Karty. K jednomu uživatelskému účtu lze zaregistrovat více Karet.


Registrace Karty se provede v záložce „Správa karet“:

 • vyplněním jména a příjmení cestujícího,

 • zvolením druhu jízdného, které je ke Kartě požadováno a přiřazeno (u platnění nároku na slevu, zvláštní jízdné či zlevněné jízdné je popsáno u jednotlivých druhů jízdenek ),

 • v závislosti na zvoleném druhu jízdného (u cestujících s nárokem na slevu) vyplněním případně dalších údajů, např. datum narození, datum konečné platnosti průkazu na slevu, vložení fotografie apod.,

 • provedením registrační transakce v zabezpečené platební bráně ČSOB. Po vyplnění požadovaných údajů o Kartě a stisknutí tlačítka zaplatit je v platební bráně ČSOB generován tzv. token Karty cestujícího (částka 1,- Kč je pouze fiktivní transakce za účelem generování tokenu Karty a není z Karty odečítána). Tento token používaný E-shopem je párovacím identifikátorem (údajem) mezi Kartou a časovou jízdenkou. E-shop dopravce žádným způsobem nezpracovává ani neukládá platební údaje o jednotlivých Kartách, ty jsou vždy zpracovány pouze v zabezpečeném prostředí platební brány ČSOB. Registrace Karty v E-shopu se neprovede při neplatné tokenizaci Karty, v takovém případě Karta nesplňuje podmínky tokenizace (je např. neplatná, blokovaná apod.).

 • po úspěšné registraci se v záložce „Správa karet“ zobrazí profil registrované karty.


K uživatelskému účtu může cestující registrovat více Karet. Registrovaný cestující tak může registrovat a spravovat Karty a nakupovat časové jízdenky nejen pro sebe, ale i pro jiné cestující, ke kterým má prokazatelný vztah a oprávnění za ně jednat (například rodiče za své děti apod.). Registrovaný cestující musí na základě příslušných dokladů prokázat správnost osobních údajů ke Kartě, kterou spravuje pro jiného cestujícího postupem obdobným při prokazování vlastních osobních údajů. Cestující bere na vědomí, že nese sám odpovědnost za rizika, kterým se tímto krokem ze strany jiného či jiných uživatelů Karty vystavuje.


 1. Nákup časové jízdenky v E-shopu

Ihned po registraci Karty lze zakoupit časovou jízdenku. Aktuální přehled druhů časových jízdenek nabízených v E-shopu je uvedený v záložce „Časové jízdenky“. Časová jízdenkagw zakoupená v E-shopu ke Kartě cestujícího je nepřenosná. Nákup časové jízdenkygw v E-shopu může uskutečnit pouze registrovaný cestující. Přihlásí se ke svému uživatelskému účtu zadáním e-mailu a hesla. Vyhledá a vybere konkrétní spojení a v objednávkovém formuláři poté provede výběr druhu jízdného podle nároku cestujícího. Vybere Kartu, ke které se přiřadí časová jízdenkagw . Platbu provede prostřednictvím platební brány ČSOB.


Časová jízdenkaagw musí být předložena ve vlaku ke kontrole dle SPP pouze s nosičem Kartou. Při kontrole ve vlaku cestující prokazuje svou totožnost předložením průkazu, ke kterému byla jízdenkagw vydána.


Časové jízdenky v kategorii „zvláštní jízdné a zlevněné jízdné“, a to, Žák 6-14 let a Student 15-25 let, lze zakoupit ihned po registraci Karty. Cestující má v tomto případě povinnost nejpozději do 21 dnů ode dne registrace Karty s uvedeným druhem jízdného, provést ověření a prokázání nároku na slevu na přepážce E-shopu Dopravce či jiným způsobem v souladu se SPP. Tato lhůta k ověření nároku na slevu se při registraci Karty do 31.ledna 2018 prodlužuje na 42 dní. Bez ověření nároku na slevu se po uplynutí této lhůty pozastaví aktivace Karty a platnost jízdenek přiřazených ke Kartě, a to až do doby prokázání tohoto nároku na slevu výše uvedeným způsobem.

Bezkontaktní platební karty


Bezkontaktní platební karty Visa a Mastercard jsou dnes již běžně využívány v řadě českých měst a u dopravců pro odbavení cestujících. Společnost GW Train Regio je dopravcem, který tento moderní způsob odbavení podporuje a umožňuje tak cestujícím využívat všech výhod, které tento způsob odbavení a pořízení jízdních dokladů poskytuje.


Pořízení časových jízdenek je umožněno všem držitelům bezkontaktních platebních karet Visa a Mastercard bez ohledu na to, jakou bankou je karta vydána a zda se jedná o debetní, kreditní nebo předplacenou kartu.

----------------------------

 1. Časové jízdenky a bezkontaktní platební karta

 2. Předplacená bezkontaktní platební karta

  1. Chytrá klíčenka

  2. Dobrá karta COOP

  3. COOL karta

 1. Nákup předplacené platební karty v e-shopu

 2. Registrace Karty

 3. Časové jízdenky

 4. Transakční limity předplacených platebních karet

----------------------------

 1. Časové jízdenky a bezkontaktní platební karta (dále jen Karta)


Pro pravidelné dojíždění do škol, do zaměstnání apod. nabízí cestujícím Dopravce zvýhodněné časové jízdenky .

Při cestování s časovou jízdenkou nezáleží na tom, jak často se cestuje, zda se cestuje jednosměrně, obousměrně či jen v části předplacené trasy. S časovou jízdenkou se může cestovat libovolně často a opakovaně. Podmínky pro časové jízdenky jsou uvedené v SPP. Komfortní služby časové jízdenky doplňuje též způsob jejího nákupu a použití.


Pro časové jízdenky používá E-shop univerzální nosič či identifikátor, kterým je bezkontaktní platební karta (dále jen Karta). Cestující může využít jako nosič časové jízdenky svoji běžnou bezkontaktní platební kartu (debetní nebo kreditní) nebo si pořídit bezkontaktní předplacenou platební kartu . Bezkontaktní platební karta použitá jako nosič časové jízdenky může být vydána libovolnou bankou. Karta je použitá pouze jako identifikátor časového jízdenky, na Kartu není možné nahrát či zapsat jakoukoliv informaci, časová jízdenka je ke Kartě pouze přiřazena ve své virtualizované podobě.


 1. Předplacená bezkontaktní platební karta (dále jen Karta)


Předplacená platební karta j e ideálním nosičem časové jízdenky zejména pro děti, žáky, studenty a další cestující, kteří nechtějí používat běžnou platební kartu jako nosič časové jízdenky.


E-shop nabízí cestujícím ve spolupráci s partnerem Dopravce, Československou obchodní bankou, a.s. (ČSOB), vybrané druhy předplacených Karet např. Chytrá klíčenka, Dobrá karta COOP nebo COOL karta. Aktuální nabídka předplacených Karet v E-shopu pro registrovaného cestujícího je uvedená v záložce „Správa karet“.


Hlavní výhody a přednosti předplacené Karty jsou zejména:

 • je anonymní, není navázaná na bankovní účet a lze ji pořídit bez podpisu smluv a návštěvy banky,

 • nikdy nemůže jít do mínusu, pouze to, co je na Kartě nabito, můžete být utraceno, je tedy bezpečná při její ztrátě, zcizení apod.,

 • jde o platební kartu Mastercard a je s ní možné zaplatit všude tam kde se běžně platí běžnou platební kartou, včetně výběrů z bankomatu apod.,

 • držitel má přehled o realizovaných transakcích, všechny platby jsou zobrazeny v portálu nebo v mobilní aplikaci, po každé platbě je odeslána informační SMS na zadané telefonní číslo (ideální elektronická peněženka pro děti),

 • další informace o předplacených Kartách naleznete na webových stránkách jednotlivých Karet

http://chytraklicenka.cz/

http://dobrakartacoop.cz/predplacena-dobra-karta/

https://www.coolkarta.cz/ck


  1. Chytrá klíčenka – karta pro mladou generaci (karta pro děti i jejich rodiče)


Chytrá klíčenka je bezkontaktní platební nálepka, kterou lze nalepit např. na mobilní telefon nebo na doplňkový přívěsek, s kterým je možné nálepku nosit na kroužku s klíči.


Proč by děti měly k placení používat chytrou klíčenku?

Bezhotovostní placení je v České republice samozřejmostí. Platíme kartou, klíčenkami nebo mobilem stále častěji. Počet obchodů, v nichž lze nákup uhradit bezhotovostně, roste. Mladá generace by se měla s prostředím bezhotovostních transakcí seznámit co nejdříve. Bezhotovostní platby jsou praktické, pohodlné a bezpečné. Bankovky jsou navíc silně znečištěné, bezkontaktní operace jsou hygieničtější.


Mohou Chytrou klíčenkou platit i žáci první třídy ZŠ?

Ano. Chytrou klíčenku a předplacenou platební kartu bez účtu mohou používat i děti a mládež mladší 18 let. Pokud rodiče usoudí, že je jejich dítě schopné používat chytrou klíčenku jako předplacenou platební kartu a platit s ní své nákupy, mohou ji pro něj aktivovat a svěřit mu ji k užívání. Děti bývají v oblasti technologických novinek poměrně zdatné.


Chytrá klíčenka jako kapesné pro děti, všestranné využití

Děti mohou klíčenkou uhradit školní výdaje, koupit si jízdenku i svačinu nebo ji užívat jako kapesné, aniž by manipulovaly s hotovostí. Riziko ztráty, odcizení nebo zneužití peněz se eliminuje. Bezkontaktní platby šetří čas i náklady, jsou bezpečné a velmi aktuální. Mládež by se s prostředím elektronických financí měla aktivně seznámit. Historie transakcí uskutečněných klíčenkou je jejím držitelům dostupná online a o provedených platbách informujeme prostřednictvím SMS. Děti se tedy mohou učit odpovědnosti a základům finanční gramotnosti v praxi a pod dohledem rodičů.

http://chytraklicenka.cz/

  1. Dobrá karta COOP


Dobrá karta je předplacená platební karta Mastercard, se kterou můžete platit ve všech obchodech, kde je platební terminál, ale také například na internetu a to bezpečně a anonymně. Finanční obnos si na ní můžete nabít také v prodejnách COOP a zároveň získáte více výhod ve věrnostním programu COOP. Karta vám tak zajistí daleko rychlejší sběr bodů, které následně můžete uplatnit v zúčastněných COOP prodejnách.

http://dobrakartacoop.cz/predplacena-dobra-karta/


  1. COOL karta


COOL karta je standardní předplacená platební karta Mastercard, určená dětem a jejich rodičům. Pomáhá rodičům zasílat dětem kapesné a mít jejich výdaje pod kontrolou. Naučte děti spořit a nakládat s penězi, pošlete jim přesně tolik, kolik je potřeba a mějte díky SMS přehled o tom, co se s penězi děje.

Navíc je pro COOL kartu k dispozici mobilní aplikace pro Android, Apple iOS nebo Windows Phone.

COOL kartu je možné získat na pobočkách ČSOB nebo si ji objednat na adrese:

https://www.coolkarta.cz/ck


 1. Objednání a doručení předplacené platební karty v E-shopu


Objednání a doručení předplacené platební karty může uskutečnit pouze registrovaný cestující. Nejprve se přihlásí ke svému uživatelskému účtu e-mailem a heslem. V záložce s názvem „Správa karet“ vybere z nabídky typ předplacené Karty, zadá způsob doručení, poštovní adresu a provede platbu prostřednictvím platební brány ČSOB. Po doručení Karty provede její aktivaci dle příslušné dokumentace ke Kartě. Předplacená karta se aktivuje zasláním SMS nebo registrací na portálu kary (dle typu Karty). Aktivace je dokončena zpětným zasláním SMS zprávy, která obsahuje PIN ke kartě. Po aktivaci Karty se provede registrace Karty v E-shopu.


 1. Registrace Karty v E-shopu


Před nákupem časové jízdenky registrovaný cestující provede nejprve registraci Karty. Cestující se přihlásí ke svému uživatelskému účtu e-mailem a heslem. Poté může k tomuto účtu registrovat Karty. K jednomu uživatelskému účtu lze zaregistrovat více Karet.


Registrace Karty se provede v záložce „Správa karet“:

 • vyplněním jména a příjmení cestujícího,

 • zvolením druhu jízdného, které je ke Kartě požadováno a přiřazeno (u platnění nároku na slevu, zvláštní jízdné či zlevněné jízdné je popsáno u jednotlivých druhů jízdenek ),

 • v závislosti na zvoleném druhu jízdného (u cestujících s nárokem na slevu) vyplněním případně dalších údajů, např. datum narození, datum konečné platnosti průkazu na slevu, vložení fotografie apod.,

 • provedením registrační transakce v zabezpečené platební bráně ČSOB. Po vyplnění požadovaných údajů o Kartě a stisknutí tlačítka zaplatit je v platební bráně ČSOB generován tzv. token Karty cestujícího (částka 1,-Kč je pouze fiktivní transakce za účelem generování tokenu Karty a není z Karty odečítána). Tento token používaný E-shopem je párovacím identifikátorem (údajem) mezi Kartou a časovou jízdenkou. E-shop dopravce žádným způsobem nezpracovává ani neukládá platební údaje o jednotlivých Kartách, ty jsou vždy zpracovány pouze v zabezpečeném prostředí platební brány ČSOB. Registrace Karty v E-shopu se neprovede při neplatné tokenizaci Karty, v takovém případě Karta nesplňuje podmínky tokenizace (je např. neplatná, blokovaná apod.).

 • po úspěšné registraci se v záložce „Správa karet“ zobrazí profil registrované karty.


K uživatelskému účtu může cestující registrovat více Karet. Registrovaný cestující tak může registrovat a spravovat Karty a nakupovat časové jízdenky nejen pro sebe, ale i pro jiné cestující, ke kterým má prokazatelný vztah a oprávnění za ně jednat (například rodiče za své děti apod.). Registrovaný cestující musí na základě příslušných dokladů prokázat správnost osobních údajů ke Kartě, kterou spravuje pro jiného cestujícího postupem obdobným při prokazování vlastních osobních údajů. Cestující bere na vědomí, že nese sám odpovědnost za rizika, kterým se tímto krokem ze strany jiného či jiných uživatelů Karty vystavuje.


 1. Nákup časové jízdenky v E-shopu


Ihned po registraci Karty lze zakoupit časovou jízdenku. Aktuální přehled druhů časových jízdenek nabízených v E-shopu je uvedený v záložce „Časové jízdenky“. Časová jízdenkagw zakoupená v E-shopu ke Kartě cestujícího je nepřenosná. Nákup časové jízdenkygw v E-shopu může uskutečnit pouze registrovaný cestující. Přihlásí se ke svému uživatelskému účtu zadáním e-mailu a hesla. Vyhledá a vybere konkrétní spojení a v objednávkovém formuláři poté provede výběr druhu jízdného podle nároku cestujícího. Vybere Kartu, ke které se přiřadí časová j ízdenkagw . Platbu provede prostřednictvím platební brány ČSOB.


Časová jízdenkaagw musí být předložena ve vlaku ke kontrole dle SPP pouze s nosičem Kartou. Při kontrole ve vlaku cestující prokazuje svou totožnost předložením průkazu, ke kterému byla jízdenkagw vydána.


Časové jízdenky v kategorii „zvláštní jízdné a zlevněné jízdné“, a to, Žák 6-14 let a Student 15-25 let, lze zakoupit ihned po registraci Karty. Cestující má v tomto případě povinnost nejpozději do 21 dnů ode dne registrace Karty s uvedeným druhem jízdného, provést ověření a prokázání nároku na slevu na přepážce E-shopu Dopravce či jiným způsobem v souladu se SPP. Tato lhůta k ověření nároku na slevu se při registraci Karty do 31.ledna 2018 prodlužuje na 42 dní. Bez ověření nároku na slevu se po uplynutí této lhůty pozastaví aktivace Karty a platnost jízdenek přiřazených ke Kartě, a to až do doby prokázání tohoto nároku na slevu výše uvedeným způsobem.


6. Transakční limity předplacených platebních karet


U předplacených platebních karet (Karty) jsou uplatňovány transakční limity v závislosti na míře identifikace držitele předplacené karty.

Níže uvedená tabulka limitů uvádí pro každý z vybraných produktů omezení při používání Karty, která se odvíjejí od úrovně poskytnutých informací. Po Registraci jsou limity nižší než po Plné identifikaci Karty. Držitel může úroveň poskytnutých informací pouze zvyšovat, tzn., že po plné identifikaci již nelze limit snížit zpět na úroveň Registrace Karty.


Chytrá klíčenka / Platební nálepka ČSOB

Co může provést držitel Karty:

Limit dobíjení

Platby u obchodníka

a na internetu / limity

Maximální zůstatek Karty

Výběr z Bankomatu (Zpětná výměna) / limit

Registrovat i aktivovat na webových stránkách

5 000 Kč za den

5 000 Kč za měsíc

Ano

5 000 Kč za měsíc

jen v ČR

5 000 Kč

Ne1)

A navíc se Plně identifikovat u Partnera *

135 000 Kč za den

Ano

250 000 Kč za měsíc

250 000 Kč

Ano

250 000 Kč za měsíc

1) Zpětná výměna je možná do 2 000 Kč za celou dobu platnosti karty; *pokud bude ze strany ČSOB umožněno


COOP Dobrá karta

Co může provést držitel Karty

Limit dobíjení

Platby u obchodníka na internetu / limity

Maximální zůstatek Karty

Výběr z Bankomatu (Zpětná výměna) / limit

aktivaci Karty

prostřednictvím SMS zprávy…

Pouze jednou, Maximálně:

3 500 Kč

Ano

až 3 500 Kč

Ne

a navíc Kartu zaregistruje na webových stránkách…

Opakovaně

Maximálně:

5 000 Kč za den

5 000 Kč za měsíc

Ano

5 000 Kč za měsíc

jen v ČR

5 000 Kč

Ne1)

a navíc se plně identifikuje na České poště

Opakovaně

135 000 Kč za den

Ano

250 000 Kč za měsíc

250 000 Kč

250 000 Kč za měsíc

1)Zpětná výměna je možná do 5 000 Kč za celou dobu platnosti karty.


COOL karta

Co může provést držitel Karty:

Limit dobíjení

Platby u obchodníka

a na internetu / limity

Maximální zůstatek Karty

Výběr z Bankomatu (Zpětná výměna) / limit

Dobití neaktivní karty pro účely darování

Pouze jednou, maximálně:

3 500 Kč

Ne

3 500 Kč

Ne

Registrovat i aktivovat na

webových stránkách

Opakovaně,

maximálně:

5 000 Kč za den

5 000 Kč za měsíc

Ano

5 000 Kč za měsíc

jen v ČR

5 000 Kč

Ne1)

A navíc se plně identifikovat v Pobočce nebo na České poště

Opakovaně, maximálně: 135 000 Kč za den

Ano

250 000 Kč za měsíc

250 000 Kč

Ano

250 000 Kč za měsíc

1)Zpětná výměna je možná do 5 000 Kč za celou dobu platnosti karty.